Ny hovedavtale i KS for 2022-2023

– Vi er fornøyd med at tillitsvalgtes rettigheter og klima- og miljøaspektet er styrket i hovedavtalen for KS, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune (t.h.) og Hege Mygland, avdelingsdirektør i KS, har nettopp signert protokollen mellom YS Kommune og KS. Foto: YS

Ny hovedavtale for KS-området gjelder fra årsskiftet. I protokollen fra hovedavtaleforhandlingene er det også kommet inn flere viktige presiseringer.

– Hovedavtalen er et viktig redskap for de tillitsvalgte. De endringene som har skjedd og presiseringer i protokollen gjør en god avtale enda bedre, sier Ruud Thorkildsen.

– Det er bra at rettighetene for tillitsvalgte i turnus nå er styrket i hovedavtalen og at protokollen presiserer at tillitsvalgte har rett til å bli innkalt til informasjonsmøter med arbeidsgiver der vi mangler hovedtillitsvalgt eller fellestillitsvalgt, sier hun.

I hovedavtalen finnes bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.

Bærekraft og felles opplæring

Ruud Thorkildsen er også glad for at bærekraft er kommet inn i avtalen og at partene skal drøfte klima- og miljøtiltak.

Klima- og miljøaspektet i hovedavtalen er styrket gjennom en utvidelse av Hovedavtalens del B § 1. Der heter det nå: «Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra – gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig, bærekraftig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne.».

YS kommune trekker også fram at det er positivt at det er avtalt felles opplæring i hovedavtalen.

– Noe av det viktigste for tillitsvalgte og arbeidsgiverne er å ha best mulig kompetanse på- og felles forståelse av hovedavtalen. Felles opplæring bidrar til at kunnskap om avtalen blir enda bedre ute i kommuner og fylkeskommuner, sier Ruud Thorkildsen.

Digital omstilling

For Delta og YS Kommune er det også et viktig gjennomslag at medbestemmelsen er sikret i forbindelse med digitale omstillinger og innføring av ny teknologi.

– Kommunene står foran store digitale endringer som vil påvirke arbeidssituasjonen for de ansatte. Da er det viktig med partsamarbeid og drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og det betyr mye at dette er presisert i protokollen til hovedavtalen, sier Ruud Thorkildsen.

Tillitsvalgtordningen

Forhandlingsprotokollen inneholder også en presisering av del B § 3-3 Tillitsvalgtsordningen. Det er nedfelt at tillitsvalgte som hovedregel skal har fri med lønn for å delta på tillitsvalgtsopplæring (Del B § 3-6).

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?