Avtale om kompetanse

YS-forbundet Delta har signert viktig intensjonsavtale om kompetanseutvikling i helse- og omsorgssektoren. Avtalen er verdt 30 millioner kroner.

I desember i fjor signerte regjeringen bransjeprogram for helse- og omsorgssektoren og bygg og industri. YS mener det ikke er nok, og vil ha penger til flere slike programmer. Arkivfoto: Siv M. Bjelland

Einar Hanisch

Leder av YS-forbundet Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, signerte før jul – sammen med Fagforbundet, KS, Kunnskapsdepartementet, Norsk Sykepleierforbund og Akademikerne – en intensjonsavtale om et eget treparts bransjeprogram for å lære hele livet i helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Fagutdanning, fagskole og læring i arbeidslivet vil bli viktige stikkord i arbeidet.

Regjeringen har bevilget 30 millioner

Regjeringen har bevilget til sammen 30 millioner til et bransjeprogram for kommunal helse og omsorgssektoren – og et for bygg og industri, som også ble signert onsdag 19. desember.

Hjelpe flere til å ta etter- og videreutdanning

Det er også blitt nedsatt en arbeidsgruppe der Delta deltar sammen med YS. Gruppen skal legge tydelige føringer på hva som er kompetansebehovet, og hva slags opplæring programmet skal inneholde. Dette arbeidet er godt i gang, og vil bli intensivert etter nyttår.

Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i etter- og videreutdanning, særlig blant ansatte uten fagutdanning og fagarbeidere.

 Regjeringen har bevilget til sammen 30 millioner til et bransjeprogram for den kommunale helse- og omsorgssektoren, og et for bygg og industri, som begge ble signert onsdag 19. desember. Foto: Siv M. Bjelland
Regjeringen har bevilget til sammen 30 millioner til et bransjeprogram for den kommunale helse- og omsorgssektoren, og et for bygg og industri, som begge ble signert onsdag 19. desember. Foto: Siv M. Bjelland

Sanner: – Kompetanseutvikling avgjørende for god tjenestekvalitet

Statsråd Sanner var i sitt innlegg tydelig på at arbeidslivet er i rask endring, med stadig behov for ny kompetanse, og at kompetanseutvikling er helt avgjørende for å få til en god tjenesteutvikling.

Delta: – Dette ser vi fram til å ta fatt på

– Delta ser fram til å ta fatt på dette arbeidet. Sammen med myndighetene og de andre organisasjonene skal vi være med å utforme riktige opplæringstiltak tilpasset behovet på den enkelte arbeidsplass til beste for både ansatte, virksomheter og brukere, sier leder i Delta, Lizzie Ruud Torkildsen.

– Dette har vi stor tro på. Vi er klare til å bidra både i utformingen av tiltak og i den konkrete gjennomføringen av bransjeprogrammet, sier Thorkildsen

Les mer: Nytt bransjeprogram om kompetanse i helse- og omsorg

Einar Hanisch

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?