YS-konferansen 2023

Temaet for årets YS-konferanse er samfunnssikkerhet og beredskap. Du møter blant annet Hanne Tangen Nilsen, medlem av Totalberedskapskommisjonen, Odin Johannessen direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd og Malin Stensønes, generalsekretær for Sanitetskvinnene.

Temaet for årets YS-konferanse er samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: NTB Kommunikasjon/ Thomas Brun
Temaet for årets YS-konferanse er samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: NTB Kommunikasjon/ Thomas Brun

Konferansen foregikk tirsdag 24. oktober, fra klokken 10.00 til 16.30.

YS-konferansen vil bli strømmet. Du finner sendingen her.

Klokken 10.00

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud helder sin åpningstale

Klokken 10.15

Mari Holm Ingelsrud, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet), innleder om
YS Arbeidslivsbarometer for 2023 og spør: “Hva vet vi om tillitsvalgte og deres rolle?”

Klokken 10.30

Tildeling av YS’ likestillingspris for 2023

Klokken 11.00

Statsminister Jonas Gahr Støre taler til YS-konferansen. Pause fra klokken 11.30.

Klokken 12.00

Innledning ved Hanne Tangen Nilsen, medlem av Totalberedskapskommisjonen

Tangen Nilsen er administrerende direktør ved Sykehuspartner HF. Før dette
arbeidet hun i Telenor i over 20 år, bl.a. som sikkerhetsdirektør for bedriftsmarkedet
i Telenor Norgeog som Chief Security Officer. Hun er utdannet ingeniør, er videreutdannet innen ledelse og har deltatt på Forsvarets sjefskurs.

Presentasjon av YS-fellesskapets kampanje «Vi er totalberedskapen!» og samtale rundt samfunnssikkerhet og beredskap mellom Ola Yttre, leder av Ambulanseforbundet og YS-representant i Totalberedskapskommisjonen, Runar Molstad og Negotia-tillitsvalgt i Tietoevry.

Statsminister Jonas Gahr Støre er blant gjestene på YS-konferansen. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Klokken 13.00 pause/lunsj

Klokken 14.00

Beredskap i en risikopreget verden, innledninger og panelsamtale mellom Anders Haukås, Nordea Liv, Trond Fevolden, statsviter og Lizzie Ruud Thorkildsen, YS-nestleder og medlem av
Helsepersonellkommisjonen.

Anders Haukås er bærekraftsansvarlig (Head of Sustainable Investments) i Nordea Liv. Han er utdannet samfunnsøkonom, og arbeider mye med klimarisiko. Trond Fevolden har bakgrunn som departementsråd i Kunnskapsdepartementet og avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor. Sammen med Jørn Rattsø har han nylig publisert artikler i Dagens Næringsliv og i Stat & Styring om behovet for nye politiske og administrative beslutningsprosesser for å møte samfunnsutfordringene. Lizzie Ruud Thorkildsen representerte YS i Helsepersonellkommisjonen. Til daglig er hun nestleder i YS, samt medlem i Kompetansereformutvalget.

Klokken 15.00

Vær beredt! Trusler og muligheter i hverdagen – innledninger og panelsamtale mellom Odin Johannessen, Næringslivets Sikkerhetsråd, Malin Stensønes, Sanitetskvinnene og Fredrik Jakobsen, Gjensidige.

Odin Johannessen har vært direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd siden 2019. Før dette hadde han et langt yrkesløp som offiser, og avsluttet denne delen av karrieren som generalmajor og Sjef Hæren. Malin Stensønes har skrevet flere bøker om forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap. Hun er tidligere styreleder for Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), og arbeider nå som generalsekretær for Sanitetskvinnene. Fredrik Jakobsen er direktør forretningsstyring i Gjensidige.

Beredskap: Hvem bryr seg, egentlig? Innledning ved Jan-Erik Larsen, Kruse Larsen AS.
Jan-Erik Larsen er partner og daglig leder i rådgivningsfirmaet Kruse Larsen AS.
Han har lang erfaring med endringsledelse, politiske prosesser og krisehåndtering,
og var bl.a. statssekretær ved Statsministerens kontor i to omganger (2000-2001 og
2008-2009). Jan-Erik er en erfaren strategisk rådgiver og har tung kompetanse i det
å bygge identitet og profil gjennom omdømmearbeid, både internt og eksternt.

YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen runder av konferansen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?