- Digitaliseringen reiser nye krav til kompetanse hos alle

– Det er et politisk ansvar å sikre at hele befolkningen kan ta del i en stadig mer digitalisert hverdag og et mer digitalisert arbeidsliv.

Digital kompetanse er en betingelse for omstilling, mener fem fagofreningsledere i Norden. Foto: Istock
Skal du være attraktiv på arbeidsmarkedet og stå i jobb frem til pensjonsalder, må du utvikle kompetansen. Foto: Istock

– Statsminister Erna Solberg har uttalt at de nordiske landene står godt rustet for omstilling. Statsministeren viser til at Norden er blant de mest kompetente, innovative og integrerte regioner i verden. Norden er digitaliseringsledende, og den nordiske modellen med høy sysselsetting, tillit i arbeidslivet og godt utbygd velferdsstat har vist seg robust i møte med globaliseringen.

– YS er enig med statsministeren i at den nordiske modellen – der høy organisasjonsgrad og godt utviklet samarbeid mellom arbeidslivets parter og mellom disse og myndighetene er en bærebjelke – er verdt å ta vare på og videreutvikle.

– Vil den teknologiske utviklingen og digitaliseringen skape økt usikkerhet, utrygge arbeidsplasser og flere arbeidsledige? Eller vil vi tvert imot oppleve utvikling av nye tjenester, nye virksomheter og flere arbeidsplasser? Svaret er blant annet avhengig av politiske beslutninger og samarbeidet mellom regjeringer og arbeidslivets parter.

– Digitaliseringen reiser nye kompetansekrav hos alle i arbeidslivet, uansett utdanningsnivå. Innenfor ulike fagområder forutsetter oppgaveløsningen bruk av fagspesifikke teknologier.

– YS mener derfor utdannings- og kompetansepolitikken må stå helt sentralt i møte med den digitale tidsalderen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?