Etterlyser tiltak for å redusere ledigheten

– Regjeringen legger opp til høy oljepengebruk i statsbudsjettet for neste år, men uten at en har prioritert tilstrekkelig med tiltak som reduserer arbeidsledigheten. Jeg er bekymret, sier YS-leder Jorunn Berland.

Folk går på Karl Johan. En mann snakker i mobilen, men en handlepose på armen.
Illustrasjosnfoto: Erik Norrud

3. desember inngikk Høyre, Frp, Venstre og Krf forlik om statsbudsjettet for 2017. YS-leder Jorunn Berland sier hun er fornøyd med at man kom frem til et forlik, selv om veien dit har vært lang og vanskelig.

– Vi er nødt til å forhindre at ledigheten fester seg på et høyere nivå enn nå. Det er knyttet stor usikkerhet til oljeprisutviklingen og den fremtidige oljeaktiviteten i Norge, forklarer Berland.

– Regjeringen snakker om omstilling, men den gjør for lite for å holde hjulene i gang mens omstillingen pågår, påpeker hun.

– YS er spesielt skuffet over økningen i kontantstøtten. Dette er en sak der politikerne burde prioritert motsatt av hva de gjør nå.

– Klima og miljø har blitt kampsak også for partipolitikere

Å få til et grønt skifte i økonomien har vært et vanskelig gjennomgangstema under budsjettforhandlingene. Berland mener dette viser hvor viktig klimapolitikken har blitt.

– Vi må ha på plass en rettferdig, grønn omstilling, som sikrer utvikling av robuste og mer bærekraftige virksomheter og arbeidsplasser, understreker Berland.

Stortinget behandler budsjettinnstillingen 20. desember

Budsjettforliket vil ventelig få flertall under finansdebatten i dag, mandag 5. desember. Her blir rammene lagt for de enkelte politikkområdene i neste års statsbudsjett. Deretter kan de enkelte fagkomiteene gjøre omprioriteringer innenfor dette.

Etter planen skal den siste budsjettinnstillingen behandles 20. desember, som er Stortingets siste møtedag før jul.