Etterlyser tiltak for å redusere ledigheten

– Regjeringen legger opp til høy oljepengebruk i statsbudsjettet for neste år, men uten at en har prioritert tilstrekkelig med tiltak som reduserer arbeidsledigheten. Jeg er bekymret, sier YS-leder Jorunn Berland.

Folk går på Karl Johan. En mann snakker i mobilen, men en handlepose på armen.
Illustrasjosnfoto: Erik Norrud

3. desember inngikk Høyre, Frp, Venstre og Krf forlik om statsbudsjettet for 2017. YS-leder Jorunn Berland sier hun er fornøyd med at man kom frem til et forlik, selv om veien dit har vært lang og vanskelig.

– Vi er nødt til å forhindre at ledigheten fester seg på et høyere nivå enn nå. Det er knyttet stor usikkerhet til oljeprisutviklingen og den fremtidige oljeaktiviteten i Norge, forklarer Berland.

– Regjeringen snakker om omstilling, men den gjør for lite for å holde hjulene i gang mens omstillingen pågår, påpeker hun.

– YS er spesielt skuffet over økningen i kontantstøtten. Dette er en sak der politikerne burde prioritert motsatt av hva de gjør nå.

– Klima og miljø har blitt kampsak også for partipolitikere

Å få til et grønt skifte i økonomien har vært et vanskelig gjennomgangstema under budsjettforhandlingene. Berland mener dette viser hvor viktig klimapolitikken har blitt.

– Vi må ha på plass en rettferdig, grønn omstilling, som sikrer utvikling av robuste og mer bærekraftige virksomheter og arbeidsplasser, understreker Berland.

Stortinget behandler budsjettinnstillingen 20. desember

Budsjettforliket vil ventelig få flertall under finansdebatten i dag, mandag 5. desember. Her blir rammene lagt for de enkelte politikkområdene i neste års statsbudsjett. Deretter kan de enkelte fagkomiteene gjøre omprioriteringer innenfor dette.

Etter planen skal den siste budsjettinnstillingen behandles 20. desember, som er Stortingets siste møtedag før jul.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?