- Gode tiltak for et mer omstillingsdyktig arbeidsliv

– Arbeidslivet utvikler seg raskere og raskere. Det krever at vi tenker nytt om etter- og videreutdanning. Etter- og videreutdanningsutvalget har forstått denne utfordringen og har levert mange gode forslag til tiltak.

Markussenutvalget har undersøkt hvordan vi kan legge til rette for livslang læring og sørge for at arbeidstakerne har praktiske muligheter til å ta etter- og videreutdanning. I begunnelsen av juni leverte utvalget sin rapport. Foto: Liv Hilde Hansen

– Vi kan ikke lenger belage oss på at det vi lærte på skole eller universitet holder hele yrkeslivet. Skal vi opprettholde et produktivt og effektivt arbeidsliv i årene fremover, må vi utvikle et bedre rammeverk. Det må legges til rette for at flere kan heve kompetansen oftere. Arbeidslivets behov må stå i sentrum.

– Etter- og videreutdanningsutvalget peker særlig på behovet for større fleksibilitet i utdanningssystemet og å styrke mulighetene for å jobbe og utdanne seg samtidig. Utvalget foreslår blant annet at utdanningstilbydere stimuleres til å utvikle og tilby kortere opplæringsprogrammer, i samarbeid med arbeidslivet.

Dagens system rigget for lange utdanningsløp

– Dette er en forutsetning for å lykkes med livslang læring, og utvalget treffer godt i sine forslag. Dagens system er i for stor grad rigget mot formelle utdanningsløp. Livslang læring handler om å fylle konkrete behov hos bedriftene og den enkelte, og det er ikke nødvendigvis lange studieløp og akademiske grader.

– YS har lenge jobbet for å fjerne begrensningene for videregående opplæring. Vi er glad for at utvalget foreslår å utvide retten til videregående opplæring, slik at det blir mulig å ta et nytt fagbrev. Men der utvalget foreslår det som en forsøksordning ønsker vi at det realiseres fullt ut.

Vil endre reglene for hvem som kan få støtte fra Lånekassen

– Etter- og videreutdanningsutvalget foreslår også å endre flere finansieringsordninger, blant annet reglene for støtte fra Lånekassen. For voksne med familie og huslån er det vanskelig å ta fri uten lønn for å heve kompetansen. At utvalget foreslår at også etter- og videreutdanning skal kvalifisere til støtte i Lånekassen er positivt.

– Vi støtter også forslagene om at det skal være større mulighet for å ta utdanning og opplæring når man er arbeidsledig eller syk.

– Vi ser nå fram til at forslagene kan settes ut i livet. Det er kort høringsfrist på rapporten, som er et viktig grunnlag for neste års stortingsmelding om livslang læring. Vi forventer at vi allerede neste år ser endringer i regelverket, som gjør at flere lærer hele livet og at vi får et enda mer omstillingsdyktig arbeidsliv.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?