- Gode tiltak for et mer omstillingsdyktig arbeidsliv

– Når arbeidslivet utvikler seg raskere og raskere, krever det at vi tenker nytt om etter- og videreutdanning, sier YS-leder Erik Kollerud.

Foto: Liv Hilde Hansen

– Etter- og videreutdanningsutvalget  har undersøkt hvordan vi kan legge til rette for livslang læring og sørge for at arbeidstakerne har praktiske muligheter til å ta etter- og videreutdanning. I begynnelsen av juni leverte utvalget sin rapport. Utvalget har forstått denne utfordringen og har levert mange gode forsalg til tiltak.

– Vi kan ikke lenger belage oss på at det vi lærte på skole eller universitet holder hele yrkeslivet. Skal vi opprettholde et produktivt og effektivt arbeidsliv i årene fremover, må vi utvikle et bedre rammeverk. Det må legges til rette for at flere kan heve kompetansen oftere. Arbeidslivets behov må stå i sentrum.

– Etter- og videreutdanningsutvalget peker særlig på behovet for større fleksibilitet i utdanningssystemet og å styrke mulighetene for å jobbe og utdanne seg samtidig. Utvalget foreslår blant annet at utdanningstilbydere stimuleres til å utvikle og tilby kortere opplæringsprogrammer, i samarbeid med arbeidslivet.

Dagens system rigget for lange utdanningsløp

– Dette er en forutsetning for å lykkes med livslang læring, og utvalget treffer godt i sine forslag. Dagens system er i for stor grad rigget mot formelle utdanningsløp. Livslang læring handler om å fylle konkrete behov hos bedriftene og den enkelte, og det er ikke nødvendigvis lange studieløp og akademiske grader.

– YS har lenge jobbet for å fjerne begrensningene for videregående opplæring. Vi er glad for at utvalget foreslår å utvide retten til videregående opplæring, slik at det blir mulig å ta et nytt fagbrev. Men der utvalget foreslår det som en forsøksordning ønsker vi at det realiseres fullt ut.

Vil endre reglene for hvem som kan få støtte fra Lånekassen

– Etter- og videreutdanningsutvalget foreslår også å endre flere finansieringsordninger, blant annet reglene for støtte fra Lånekassen. For voksne med familie og huslån er det vanskelig å ta fri uten lønn for å heve kompetansen. At utvalget foreslår at også etter- og videreutdanning skal kvalifisere til støtte i Lånekassen er positivt.

– Vi støtter også forslagene om at det skal være større mulighet for å ta utdanning og opplæring når man er arbeidsledig eller syk. YS ser nå fram til at forslagene kan settes ut i livet.

– Det er kort høringsfrist på rapporten, som er et viktig grunnlag for neste års stortingsmelding om livslang læring. Vi forventer at vi allerede neste år ser endringer i regelverket, som gjør at flere lærer hele livet og at vi får et enda mer omstillingsdyktig arbeidsliv.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?