Med kompetanse skal fremtiden skapes

Med vårens hovedoppgjør er vi allerede godt inne i en ny omstilling av arbeidslivet. Den teknologiske utviklingen går raskere, klimaendringene gir nye utfordringer og den globale økonomien blir stadig mer integrert.

YS-leder Erik Kollerud med en rødbrun murbygning i bakgrunnen.
YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS

– Forutsetningen for at vi skal lykkes med denne omstillingen, er at vi  kontinuerlig klarer å utvikle kompetansen til arbeidstakerne og at vi evner å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger. Kompetansekravene vil øke. Vi må alle fylle på med kompetanse gjennom hele yrkeslivet.

– Kompetanseutvikling har tradisjonelt vært en oppgave for arbeidsgiver og myndighetene. I YS har vi nå erkjent at vi i større grad må ta et ansvar for våre medlemmers kompetanse. Derfor løfter vi i år krav om kompetanseutvikling inn i vårens tariffoppgjør for første gang.

– Vi krever at partene i den enkelte virksomhet kartlegger fremtidige kompetansebehov, identifiserer kompetansegapet og i fellesskap utvikler strategi for kompetanseutvikling. Vi krever også at det skal avsettes tilstrekkelig tid for den enkelte arbeidstaker til kompetanseutvikling i arbeidstiden.

– I tillegg må det etableres et kollektivt kompetansefond, som sikrer ansatte reell mulighet til kompetanseutvikling. Dette må supplere, og ikke erstatte, arbeidsgivers ansvar for å finansiere kompetansetiltak i tråd med virksomhetens behov.

– YS tror dette er en helt nødvendig start, for at vi også i 2030 kan se tilbake på et tiår med vekst og bærekraftig utvikling.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?