Samarbeid om jobb for flyktninger

– Sammen med de andre partene i arbeidslivet har YS signert en samarbeidserklæring som skal få flere flyktninger i jobb, forteller YS-leder Jorunn Berland.

YS-leder Jorunn Berland etterlyser løft for at økonomien og sysselsettingen skal fortsette å vokse. Foto: YS

Det er gledelig at partene i arbeidslivet så tydelig forplikter seg til å bidra for å få flyktninger i jobb.
I samarbeidserklæringen forplikter vi oss til å aktivt bidra til å skaffe flere og varierte tiltaksplasser i arbeidslivet.

Vi skal aktivt bidra til at flyktninger får relevant arbeidstrening og jobb. Partene skal også spre kunnskap om hurtigsporet og informasjon om virkemidler, og hva som bidrar til raskere overgang til arbeid.

Arbeid og utdanning er helt avgjørende for integrering og inkludering. Arbeidslinja er fundamentet for den norske velferdsstaten, og denne linja må bestå. Vårt viktigste perspektiv og oppgave framover må derfor være hvordan vi best mulig skal legge til rette for at flyktningene får brukt sine ressurser og kompetanse i arbeidslivet.

YS tror på likebehandling, der alle som står utenfor arbeidslivet gis samme tilgang til virkemiddelapparatet basert på egne behov og utfordringer. Dette innebærer også at de samme rettighetene og pliktene skal gjelde alle.

Det er viktig at løsningene som er velges for å få flere flyktninger i jobb bygger på det vi allerede har, og at en ikke treffer nye, uoverveide tiltak som vil kunne true den norske arbeidslivsmodellen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?