- Vi står sammen!

Koronapandemien er en av de største krisene vi som samfunn har opplevd i fredstid. YS gjør alt vi kan for støtte opp om og ivareta arbeidstakerne i den vanskelige tiden.

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud.

Dette er en svært vanskelig tid for oss alle, både som pasienter, pårørende, arbeidstakere og bedriftseiere. Men vi skal komme oss gjennom denne krisen på samme måte som vi har gjort før: Ved at vi står sammen. Vis varme og medmenneskelighet overfor de du har rundt deg! Og ta vare på egen og andres helse ved å følge rådene fra Folkehelsa!

Mange av våre medlemmer har en jobb som er avgjørende for at samfunnet går rundt. Det er alt fra helsepersonell, offentlige etater, transport og finans. I disse tidene trenger vi dere ekstra mye. Dere skal vite at vi ser dere, og står bak dere, alle sammen. Tusen takk!

Vi har lenge vært stolt av Norges varemerke; det helt unike samarbeidet mellom myndighetene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Vi har aldri trengt den norske modellen mer enn det vi gjør nå. Jeg opplever at vi alle strekker oss, vi ønsker alle å bidra i den store dugnadsjobben som må gjøres. Tariffoppgjørene er utsatt, avtaler om for eksempel arbeidstid løsnes opp og partene er opptatt av å finne frem til gode løsninger lokalt – i fellesskap.

Sentralt jobber både YS og de andre organisasjonene for å sikre at arbeidstakerne har noe å leve av til vi er gjennom koronakrisen. Det gjør vi i dialog med regjering og myndigheter om endringer og samordning av ulike ordninger.

Også næringslivet må ha hjelp for å overleve koronakrisen. Ellers lønnsomme bedrifter risikerer å gå over ende på grunn av betalingsproblemer. For disse er lån og kreditt fra staten helt nødvendig. Staten må gå inn med utradisjonelle virkemidler for å styrke likviditeten til bedriftene.

Det kommer bedre og lysere tider! I mellomtiden må vi alle ta gjøre vårt for å ta landet gjennom virkningene av koronaepidemien. Bidra slik du kan, med utgangspunkt i helsesituasjonen din. Vi i YS og YS-forbundene skal fortsette å stå på for å sikre og ta vare på både deg og andre arbeidstakere.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?