- SAS-ledelsen må ta skylda for streiken

– Det er trist at SAS-ledelsen valgte å gå til konflikt, i stedet for å forholde seg til den skandinaviske arbeidslivsmodellen, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

-Dessverre kom ikke SAS og pilotene til enighet i meklingen, og tusenvis av passasjerer blir skadelidende. Det er trist at SAS-ledelsen valgte å gå til konflikt i stedet for å forholde seg til den skandinaviske arbeidslivsmodellen, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon

YS er tydelig på at SAS-streiken handler om prinsipper:

– SAS-pilotene kjemper ikke bare for sine arbeidsplasser, men også for modellen vår og prinsipielle rettigheter som gjelder for alle. De har YS’ fulle støtte, sier Skjæggerud og peker på at luftfarten må følge samme regler som andre

– Inngangen til denne konflikten var at over 500 piloter som ble oppsagt med fortrinnsrett under pandemien, men som ikke fikk komme tilbake. Samtidig opprettet SAS to nye selskaper som skulle overta flyvninger fra det selskapet pilotene var oppsagt fra. De fikk da tilbud om å søke på sine egne jobber i de nye selskapene, og med nye lønns- og arbeidsvilkår.

– Dette er uakseptabelt og et alvorlig brudd med måten vi organiserer arbeidslivet vårt på. YS og resten av fagforeningene i Norge kan aldri være med på dette. Gjør vi det, vil det samme skje i andre selskaper og bransjer, sier han.

Skjæggerud sier han er lei seg på vegne av alle passasjerene som rammes.

– Ingen ønsker å gå til streik. Når det først skjer, er det fordi grensen er nådd og det ikke er mer å gå på. Dessverre rammer det denne gangen utrolig mange uskyldige mennesker, som har sett frem til sine reiser. Det er sterkt beklagelig.

– SAS bør raskest mulig reorientere seg og sette seg ned igjen med pilotene og finne en løsning, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?