Samarbeider om gode prosesser lokalt

Det er iverksatt prosesser ved sykehusene for å forberede det som kan bli en krevende bemanningssituasjon. Spekter og hovedorganisasjonene er opptatt av å få til gode prosesser lokalt, slik at en får på plass hensiktsmessige ordninger.

Illustrasjonsfoto: Delta

I forbindelse med spredningen av koronaviruset understreker arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedorganisasjonene behovet for gode og konstruktive prosesser lokalt, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet.

Det fremkommer i en felles uttalelse om organisering av arbeidet i sykehusene under koronapandemien.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?