Enighet i lønnsoppgjøret for sykehusansatte

– Vi har fått et akseptabelt resultat i tråd med resultatet i andre deler av offentlig sektor. og vi har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for våre medlemmer, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

- Vi har også fått gjennomslag for viktige krav om uttelling for kompetanse og videre arbeid med heltid og oppgavedeling i sykehusene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter. Foto: Malin Lindstøm/Delta

YS Spekter Helse er kommet til enighet med Spekter i årets sykehusoppgjør.

Medlemmene i Delta og Parat i sykehusene er sikret et lønnstillegg på minst 12.000 kroner. Fagarbeidere med 10 års ansiennitet får totalt 17.000 kroner. Høgskolegruppene får minst 3 prosent, med full ansiennitet 4,1 prosent.

Rammen for oppgjøret er på 3,84 prosent.

– YS Spekter har prioritert fagarbeidere og medlemsgrupper med høyskoleutdanning i årets lønnsoppgjør. Økte ubekvemstillegg og nattillegg for hele vaktens lengde har også stor betydning for våre medlemmer, så jeg er fornøyd med at vi endelig har fått gjennomslag for disse kravene, sier Ruud Thorkildsen.

– I tillegg har vi fått gjennomslag for viktige krav om uttelling for kompetanse og videre arbeid med heltid og oppgavedeling i sykehusene, sier Ruud Thorkildsen.

Lønnsoppgjøret for YS’ medlemmer i sykehusene omfatter YS-forbundene Delta og Parats medlemmer i helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (Lovisenberg sykehus og Martina Hanssens Hospital) i tariffområde Spekter.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?