Koronapandemien: Ny avtale mellom YS Spekter og Spekter

YS Spekter har inngått denne avtalen med Spekter for våre medlemmer i tre avtaleområder i Spekter: Område 10: Helseforetak med sykehusdrift, Område 11: Øvrige helseforetak og Område 13: Sykehus med driftsavtaler.

Tariffavtale. Foto: Liv Hilde Hansen
Foto: Liv Hilde Hansen

YS Spekter vil i tiden fremover gi våre tillitsvalgte veiledning og støtte, slik at de er rustet til å bidra i arbeidet lokalt med å etablere gode og fleksible ordninger, samt påse at HMS blir ivaretatt.

Vi erkjenner selvfølgelig at situasjonen er spesiell, men samtidig påpeker vi at de ansatte fortsatt vernes mot uforsvarlige ordninger.

I denne situasjonen er det i tillegg viktig at arbeidsgiver hensyntar de spesielle sosiale behov enkeltansatte måtte ha for blant annet å ivareta egne omsorgsoppgaver knyttet til pandemien.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?