- Ansatte på sykehusene må få utvidet forsikringsdekning

YS og de andre arbeidstakerorganisasjonene fremmer nå felles krav om utvidet forsikringsdekning for ansatte i sykehusene i forbindelse med koronapandemien.

Illustrasjonsfoto: Delta

– Våre tillitsvalgte og medlemmer strekker seg langt for å bidra til å sikre tilstrekkelig beredskap på sykehusene. Å jobbe i første linje er forbundet med økt risiko for smitte, og arbeidsgiver må som et minimum sørge for at de har gode forsikringsordninger, sier Lizzie Ruud Thorkildsen,  leder for YS Spekter.

Arbeidstakerorganisasjonene fremmer følgende krav til tilleggsforsikring utover de ordninger som følger av forbundenes overenskomster i overenskomstområdene knyttet til helse:

  • Yrkesskadeforsikringsloven skal legges til grunn for ansatte som i sitt arbeid eksponeres for covid-19. Dersom arbeidstaker utvikler sykdom som følge av covid-19 anses dette som forårsaket av arbeidet.
  • Ved 100% ervervsmessig uførhet utbetales en erstatning på 65G .
  • Ved delvis ervervsmessig uførhetsgrad utbetales erstatningen forholdsmessig. NAVs fastsettelse av uføregrad legges til grunn.
  • Ved død utbetales 65 G til etterlatte.
  • Medisinsk invaliditet dekkes etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven innenfor rammen av 65G.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?