Tariffområde Spekter: Enighet om ny hovedavtale

YS Spekter har fått gjennomslag for flere viktige krav i forhandlingene om ny hovedavtale. – Resultatet er en anerkjennelse av at kompetanse er viktig, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter.

- Vi har oppnådd et helhetlig resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Liv Hilde Hansen

– Jeg er glad for at arbeidsgiver er enig med oss i at vervet som tillitsvalgt gir verdifull kompetanse og derfor skal vurderes i videre tjeneste og karriere. Det er også positivt at vi har fått gjennomslag for at kartlegging og analyse av virksomhetens kompetansebehov skal oppdateres jevnlig.

– Kompetanseutvikling for alle arbeidstakerne er et viktig satsningsområde for YS Spekter, og vi skulle selvfølgelig sett at vi hadde kommet enda lenger, Vi fortsetter arbeidet for våre kompetansekrav, understreker Ruud Thorkildsen.

Blant de nye bestemmelsene i hovedavtalen:

  • Vervet som tillitsvalgt gir kompetanse og skal vurderes i vedkommendes videre tjeneste og karriere.
  • Kompetansekartlegging skal oppdateres jevnlig.
  • Det er enighet om at lærlingers opplæringsløp skal beskyttes i forbindelse med arbeidskonflikt.
  • Innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering skal drøftes med tillitsvalgte.
  • Tiltak i virksomheten knyttet til klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling skal drøftes med tillitsvalgte.
  • For fullstendig resultat, se vedlagte protokoll.

– Vi forventer store og raske endringer fremover. Medbestemmelse er viktig for å sikre en virkningsfulle tiltak og en rettferdig omstilling. Derfor er jeg glad for at tillitsvalgtes rolle er styrket i den nye hovedavtalen, sier Thorkildsen.

– Arbeidsgivere og tillitsvalgte har et felles ansvar for at partssamarbeidet fungerer. Jeg oppfordrer tillitsvalgte til å bruke hovedavtalen aktivt og ta i bruk veiledningene som partene har utarbeidet, sier hun.

Den nye hovedavtalen gjelder for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025.

Protokoll

Hovedavtale YS-Spekter 2018-2021

Hovedavtalen og den norske modellen – utgitt av partene i tariffområde Spekter – 2017

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte – utgitt av partene i tariffområde Spekter

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?