Utsetter forhandlingene til 15. september

Det er enighet om å utsette forhandlingene og prolongere alle overenskomster til 15. september i Spekter.

Fra forhandlingene mellom Soekter og YS Spekter 2019. Arkivfoto: Malin Lindstrøm/Delta

Arbeidsgiverforeningen Spekter og arbeidstakerorganisasjonene er enige om å utsette hovedoppgjøret for alle virksomheter i Spekter-området. Alle overenskomster prolongeres derfor til 15. september.

Dette skjer som en følge av at frontfagsoppgjøret nå er utsatt som en konsekvens av korona-utbruddet.

Partene kommer tilbake til dato for oppstart av hovedoppgjøret og legger til grunn at dette skjer når forhandlingene i frontfaget er ferdig.

Med mindre de sentrale parter blir enige om annet prolongeres alle overenskomster til 15. september 2020.

De prolongerte overenskomstene utløper uten ny oppsigelse per 15. september 2020.

Les protokollen her.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?