Valg i YS Spekter

Lizzie Ruud Thorkildsen fra YS-forbundet Delta er gjenvalgt som leder for YS Spekter.

F.v.: Nestleder i YS Spekter, Eirik Bornø, leder Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder Tor Egelien. Foto: Delta

Med seg får hun Eirik Bornø fra YS-forbundet Negotia (2. nestleder) og Tor Egelien også fra YS-forbundet Delta (1. nestleder).

De tre er godt rustet for et årets hovedoppgjør.

– Hovedoppgjør er alltid viktige. Vi er klare. Argumentene skal finpusses og vi jobber med kravene. Det er mange avtaleområder i Spekter, mange overenskomster og medlemsbedrifter, men vi har brukt tid på å utvikle tariffpolitikken, vi har lyttet til medlemmer og tillitsvalgte, og det er ingen tvil om at vi skal ivareta medlemsinteresser på en solid måte, sier Ruud Thorkildsen.