Avtale om utvidede rammer for arbeidstid i staten

YS Stat har inngått avtale med partene om å utvide rammene for arbeidstid, hviletid, normalarbeidsdagen og overtid for de samfunnskritiske virksomhetene i staten i forbindelse med koronakrisen.

Tariffavtale. Foto: Liv Hilde Hansen
Foto: Liv Hilde Hansen

– Vi oppfordrer partene i alle statlige virksomheter til å utvise stor fleksibilitet og inngå lokale avtaler innenfor dagens, fleksible avtaleverk, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Du finner avtalen, som ble inngått mandag 16. mars, her.