Stutlien valgt som ny BFO-leder

Dag Anders Stutlien (49) ble i dag valgt som ny leder av Befalets Fellesorganisasjon (BFO). Han legger vekt på at den sikkerhetspolitiske situasjonen vil prege arbeidet fremover. Lars Ullensvang (44) er valgt som ny nestleder.

Dag Anders Stutlien (til høyre) er valgt som ny leder av Befalets Fellesorganisasjon (YS). Lars Ullensvang (til venstre) er valgt som ny nestleder. Foto: Øyvind Førland Olsen.

– Jeg går til oppgaven som leder av BFO med stor ydmykhet og gleder meg til å ta fatt på arbeidet. BFO har et fremoverlent team, som jeg gleder meg til å fortsatt være en del av. Jeg er opptatt av at dette en jobb jeg skal gjøre på vegne av BFOs medlemmer. Det er de om er viktige, sier Stutlien.

Valget av ny forbundsledelse ble gjennomført 15. juni under BFOs 12. ordinære kongress på Sundvolden Hotel.

– Vi har mange utfordringer foran oss. Vi lever i en utfordrende tid når det gjelder den sikkerhetspolitiske situasjonen. Dette påvirker selvsagt også vårt arbeid. BFO har vært og skal fortsette å være en del av prosessen med å påvirke Forsvarets langtidsplan og budsjetter, sier Stutlien.

Dag Anders Stutlien har vært forhandlingsleder i BFO og ble ansatt i august 2021. Stutlien har vært nestleder i BFO fra januar 2023.

Han har sin bakgrunn fra Sjøforsvaret, med bred erfaring fra både operativ- og forvaltningstjeneste. Stutlien er kommandørkaptein av grad.

Lars Ullensvang er major, har bakgrunn fra Luftforsvaret og har vært tillitsvalgt i BFO-organisasjonen KAFO (Kadettenes Fellesorganisasjon).

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?