Vil skrote dagens system for lederlønn i staten

Lederlønnsutvalget anbefaler å skrote dagens lederlønnssystem i staten.

Ingrid Finboe Svendsen har ledet lederlønnsutvalget, som nå har lagt frem sin rapport. Arkivfoto: Arbeids og Inkluderingsdepartementet

Utvalget la nettopp la frem en omfattende rapport. Her pekes det på at lederlønnssystemet bør overføres til hovedtariffavtalene, som allerede dekker de fleste statsansatte.

– Dette er helt i tråd med våre anbefalinger. Vi ser frem til å diskutere dette nærmere med Kommunal- og distriktsdepartementet over sommeren, sier Pål N. Arensen, leder for YS Stat.

– Utvalget anbefaler at det legges felles premisser for statlige ledere og ledere i heleide statsforetak. Ledere i heleide statsforetak har stort sett vært uten kontroll, med et lønnsnivå som ligger langt over det som bør være forventet i foretak der staten har eierinteresser. Denne anbefalingen slutter vi oss til, opplyser Arnesen.

YS Stat skal nå gå nøye gjennom rapporten.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?