YS' politiske dokumenter

YS visjoner og verdier er styrke gjennom samspill. YS er en uavhengig hovedorganisasjon, som ivaretar og utvikler et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS’ vedtekter 

YS har som formål å

  • Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser over for offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.
  • Utvikle fellesskapet mellom de tilsluttede forbund.
  • Samarbeide med andre organisasjoner så vel innen- som utenlands for å ivareta felles interesser.

Politisk program for YS

YS har oppgaver og forpliktelser både overfor samfunnet generelt, arbeidsgivere, virksomheter, forbundene, innenfor ulike bransjer, sektorer og arbeidstakerne på den enkelte  arbeidsplass. Det som binder disse oppgavene sammen er det som YS’ identitetsplattform  definerer som kjernen i vårt arbeid: “Å ivareta og utvikle et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.”

Resolusjoner fra YS-kongressen 2022

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?