YS' politiske dokumenter

YS visjoner og verdier er styrke gjennom samspill. YS er en uavhengig hovedorganisasjon, som ivaretar og utvikler et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

En del menensker sitter sammen i en sal. To menn i forgrunnen tar hverandre i hånden.

YS’ vedtekter 

YS har som formål å

  • Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser over for offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.
  • Utvikle fellesskapet mellom de tilsluttede forbund.
  • Samarbeide med andre organisasjoner så vel innen- som utenlands for å ivareta felles interesser.

Politisk program for YS

YS har oppgaver og forpliktelser både overfor samfunnet generelt, arbeidsgivere, virksomheter, forbundene, innenfor ulike bransjer, sektorer og arbeidstakerne på den enkelte  arbeidsplass. Det som binder disse oppgavene sammen er det som YS’ identitetsplattform  definerer som kjernen i vårt arbeid: «Å ivareta og utvikle et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.»

YS’ utviklingsstrategi

YS vil i kongressperioden 2018-2022 prioritere følgende hovedområder:

  • Gjennom informasjon, forankring og koordinering av pågående og nye prosjekter utvikle YS til en fremtidsrettet organisasjon.
  • En spesiell satsing på å utvikle og synliggjøre tiltak og politikk i forhold til det nye arbeidslivet.
  • Utføre YS-kjerneoppgaver på en effektiv og aktiv måte.
  • YS er opptatt av å fortsatt fremstå som en relevant aktør i arbeidslivet. Dette innebefatter også størrelse. YS skal derfor ha fokus på medlemsvekst i forbundene.

Oversikt over vedtatt YS-politikk

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?