Befalets Fellesorganisasjon

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) organiserer militært ansatte og har medlemmer i alle aldre og grader. BFO har ca. 10500 medlemmer og er den største fagforeningen i Forsvaret.

Meld deg inn i BFO
Besøk nettsted


Kontaktinformasjon:
Tlf.: 23 10 02 20
post@bfo.no
Besøksadresse: Karl Johansgate 12J, Oslo