Delta

Meld deg inn i Delta

Delta organiserer over 80 000 ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper – du møter oss gjennom hele livet fra vugge til grav. Delta er partipolitisk uavhengig og omfatter blant annet 19 yrkes- og bransjeorganisasjoner og 18 medlemsorganisasjoner. Delta har hovedkontor i Oslo og syv regionskontorer rundt i landet.

 

 

delta

Delta direkte: tlf.:  02125, klokken 8-20 alle hverdager

Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23
Tlf. (sentralbord): 21 01 36 00
E-post: post@delta.no
Leder: Lizzie Ruud Thorkildsen