Finansforbundet

Meld deg inn i Finansforbundet

Finansbransjen er i stor endring. Å være medlem er en god investering i din jobbsikkerhet. Vi jobber for at du skal ha gode lønnsvilkår, et godt arbeidsmiljø og riktig kompetanse – gjennom hele karrieren. Med 32 000 medlemmer er vi den største arbeidstakerorganisasjonen i finanssektoren.

Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Dronning Eufemiasgate 16, 8 etg., 0191 Oslo
Tlf.: 22 05 63 00
E-post:post@finansforbundet.no
Leder: Pål Adrian Hellman