Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Meld deg inn i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er et partipolitisk uavhengig forbund for tilsatte i Kriminalomsorgen som har som hovedmål å ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og arbeidsmiljømessige interesser. Alle tilsatte i Kriminalomsorgen kan være medlemmer. KY organiserer ca. 2 000 medlemmer.

KY- logo

Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Postadresse: Postboks 1033, 2012 Lillestrøm
Tlf.: 21 01 59 00
E-post: post@ky.ys.no
Leder: Tor Erik Larsen