Norsk Tollerforbund

Meld deg inn i Norsk Tollerforbund

Norsk Tollerforbund er det naturlige organisasjonsvalg for tilsatte i Tollvesenet. Forbundet har ca. 1 900 medlemmer og organiserer de fleste av etatens tjenestemenn.

nt-logo

Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Schweigaards gt. 15
Tlf.: 22 86 03 00
E-post: norsk.tollerforbund@toll.no
Leder: Fredrik Støtvig