Parat

Meld deg inn i Parat

Parat er en moderne, robust og slagkraftig arbeidstakerorganisasjon. Vi har 40 000 medlemmer i alle sektorer i arbeidslivet, og organiserer ansatte i de fleste yrker og bransjer. I Parat kan du derfor være medlem selv om du skifter arbeidsplass.

parat_hovedlogo

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23
Tlf: 21 01 36 00
E-post: post@parat.com
Leder: Vegard Einan