Parat

Parat organiserer ansatte i hele arbeidslivet og i de fleste bransjer og yrker. Parat har ca. 40000 medlemmer.

Meld deg inn i Parat
Besøk nettside

parat_hovedlogo

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 21 01 36 00
post@parat.com
Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo