SAFE

Meld deg inn i SAFE

SAFE er forbundet for ansatte i energisektoren, til lands og til havs. Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren – SAFE – ble opprettet av tillitsvalgte innenfor olje- og gassindustrien i YS, sammen med Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) i august 2005. SAFE er en konsekvens av utviklingen innen energisektoren. Som et større og sterkere bransjeforbund vil SAFE kunne ivareta de ansattes rettigheter på en enda bedre måte. SAFE har ca. 9 000 medlemmer.

safe-logo

Postboks 145, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Niels Juelsgt. 20, 4008 Stavanger
Tlf.: 51 84 39 00
E-post: safe@safe.no
Leder: Hilde-Marit Rysst