Skolelederforbundet

Skolelederforbundet en er fagforening for alle typer ledere innen oppvekst og opplæring. Skolelederforbundet har ca. 4000 medlemmer, de fleste i grunnskolen og i videregående opplæring.

Bli medlem i Skolelederforbundet
Besøk nettsted

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 24 10 19 00
post@skolelederforbundet.no
Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo