Skolelederforbundet

Meld deg inn i Skolelederforbundet

Skolelederforbundet ble medlem av YS 1. juli 2001. Skolelederforbundet har ca. 3 900 medlemmer, og de aller fleste tilhører det kommunale tariffområdet. Skolelederforbundet har majoriteten av sine medlemmer i grunnskolen og i videregående opplæring. Vi er den eneste organisasjonen som bare organiserer ledere innen oppvekst og opplæring. Skolelederforbundet arbeider for ledernes interesser, ikke bare for lønns- og arbeidsvilkår, men også lederfaglige saker.

sf-logo

Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo
Tlf.: 24 10 19 00
E-post: post@skolelederforbundet.no
Leder: Stig Johannessen