STAFO

Meld deg inn i STAFO

STAFO er en paraplyorganisasjon for selvstendige medlemsorganisasjoner.

Forbundet omfatter 22 organisasjoner, som har til sammen 2 200 medlemmer. Organisasjonene varierer i størrelse fra seks til ca 450 medlemmer. STAFO organiserer hovedsaklig i offentlig tilknyttete virksomheter. STAFO ble stiftet i 1923 og bygger på tradisjon og erfaring. Det moderne STAFO har til enhver tid en oppdatert og kompetent stab til støtte for tillitsvalgte og øvrige medlemmer. Rådgiving, informasjons- og opplæringsvirksomhet er sentralt i det daglige arbeidet. STAFOs kontor ligger i Lakkegata 23 på Grønland i Oslo.

stafo_4f

Postboks 9038 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23
Tlf.: 948 55 840
E-post: post@stafo.no
Leder: Erlend Aasbø