Ungdom og skatt

Hvis du tjener mindre enn 50 000 kroner i løpet av året, skal du ikke betale skatt. Da bestiller du frikort. Vi gir deg flere praktiske tips om skatt.

En pung med sedler ligger på et grønt bord
Goran Scekic. Foto: Erik Norrud

Goran Scekic

Rådgiver

Fra det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort hvis du tjener egne penger.

På frikortet kan du tjene opp til 50 000 kroner (2016), uten at du blir trukket i skatt. Det gjelder all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger, fri kost og losji. Det gjelder også alle feriepengene du får utbetalt. Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år.

Hvis du tror du kommer til å tjene mer enn 50 000 kroner, bestill skattekort.

Hva gjør jeg hvis jeg har frikort og oppdager at jeg kommer til å tjene over 50.000?

Dersom du først har hatt frikort og kommer til å tjene over 50.000, må du søke om nytt skattekort. Det beløpet du allerede har tjent uten å trekke skatt i, tas med i grunnlaget for beregningen av nytt skattekort. Uansett om du først har hatt frikort eller ikke vil den totale skatten bli den samme. Hvis du ikke bestiller nytt skattekort, vil arbeidsgiver trekke 50% skatt av inntekten du tjener ut over frikortet.

Det er ingen forskjell om du velger frikort først og deretter skattekort, eller skattekort fra starten av. Det er din totale inntekt i løpet av et år som avgjør hvor mye skatt du skal betale.

For å beregne hvor mye skatt du skal betale, kan du gå til Skatteetaten

Bestilling av skattekort og frikort

Skjema for bestilling av vanlig skattekort eller frikort er både på Skatteetaten, på SMS eller gjennom Alltinn

Skattefrie småjobber

Hvis lønnsinntekten din i løpet av året hos en enkelt arbeidsgiver ikke overstiger 1000 kroner, skal du ikke betale skatt på dette.

Jobber du for et idrettslag eller en annen frivillig organisasjon, kan du tjene opptil 10 000 kroner i løpet av året hos denne organisasjonen uten å måtte oppgi det. Hvis du jobber hjemme, i hagen, med bilen eller på hytta til en privatperson, kan du tjene opptil 6 000 kroner i løpet av året uten å måtte oppgi det.

Visste du at Skatteetaten har egen portal for ungdom: Spleiselaget

Goran Scekic. Foto: Erik Norrud

Goran Scekic

Rådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?