YS Karriereveiviser

Du har sikkert en ide om hva du kan og hvilke yrker som passer best for deg, men visste du at vi ofte har egenskaper vi ikke er klar over? Som medlem av et YS-forbund får du en unik mulighet til å lære mer om deg selv med YS Karriereveiviser.

YS Karriereveiviser kartlegger personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde.

YS Karriereveiviser er et kartleggingsverktøy, hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv. Til slutt sitter du igjen med en unik profil som forteller deg hvilke styrker du har og hvilke yrker som kan passe for deg.

Du kan også opprette egen CV. I tillegg kan du benytte tilbudet om personlig veiledning. Veiledningen foregår digitalt med en sertifisert veileder, og tar utgangspunkt i dine kartleggingsresultater og styrker. 

– Med dette kompetanseverktøyet bistår vi medlemmene til å gjøre seg mer relevante i arbeidsmarkedet, sier YS-leder Erik Kollerud. 

YS hjelper deg med arbeidsforholdet ditt. Nå ønsker vi også å bidra til at du blir enda mer attraktiv på dagens og morgendagens arbeidsmarked.

Derfor går YS og YS-forbundene nå sammen og tilbyr alle våre medlemmer denne tjenesten. Målet vårt er at du skal stå bedre rustet til å ta gode valg for fremtiden. Det kan handle om å bytte yrke, eller søke nye oppgaver innenfor det yrket og den arbeidsplassen du er på i dag. Det er viktig å sette ord på det du er god på.

Fem grunner til at du bør benytte YS Karriereveiviser

  1. Du får kartlagt dine beste egenskaper.
  2. Du får gode begreper for å beskrive deg selv og dine ferdigheter.
  3. Du får et verktøy for å komme deg videre – enten i jobben du har eller hvis du vil bytte jobb.
  4. Du får forslag til yrker som kan passe deg.
  5. Du blir trolig positivt overrasket over deg selv.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?