Tidligere prismottakere

YS likestillingspris ble delt ut for første gang i 1988.

I mange år ble prisen tildelt personer som hadde gjort en innsats for likestilling mellom kjønnene. I 2006 ble statuttene endret til å omfatte kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og andre diskrimineringsgrunnlag.

Professor Berit Ås var den aller første som mottok YS’ likestillingspris. Det skjedde i 1988. Året etter ble det norske kvinnelandslaget i fotball tildelt prisen. Siden den gang har en rekke kjente og mindre kjente personer mottatt samme hedersbevisning; Biskop Rosemarie Köhn, Brit Fougner, Eva Joly, Ansgar Gabrielsen, Margreth Olin, Lars Ødegård og Elisabeth Grieg, for bare å nevne noen ganske få.

Tidligere prismottakere

 • 1988: Professor Berit Ås
 • 1989: Kvinnelandslaget i fotball
 • 1990: Folkemusikeren Annbjørg Lien
 • 1991: Forsker Else Skjønsberg
 • 1993: Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune
 • 1994: «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten
 • 1995: Biskop Rosemarie Köhn
 • 1996: Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen
 • 1997: Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa
 • 1998: Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.
 • 1999: Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret
 • 2000: Mette Janson, journalist i NRK
 • 2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
 • 2002: Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
 • 2003: Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
 • 2004: Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
 • 2005: Skattedirektør Bjarne Hope
 • 2006: Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn
 • 2007: Liv Jessen, leder for Pro Sentret
 • 2008: Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd
 • 2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
 • 2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og Anette Sagen, skihopper
 • 2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder
 • 2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund
 • 2013: Helga Aune, jurist med doktorgrad i likestillingsrett
 • 2014: Den georgiske fagorganisasjonen GTUC (Georgian Trade Union Confederation) og dens kvinnekomité
 • 2015: Elisabeth Grieg, næringslivsleder og samfunnsdebattant
 • 2016: DNB (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
 • 2017: Bård Stensli, politioverbetjent og LHBT-ildsjel
 • 2018: Prosjekt “Likestilt arbeidsliv” ved prosjektteamet Helle Ingeborg Mellingen,
  Merethe Anette Ryen, Ingrid Michalsen og Bent Sigmund Olsen
 • 2019:  Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU)
 • 2020: Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)
 • 2021: Big Enough Global
 • 2022: Lise Klaveness
 • 2023: Abida Raja, Nadia Ansar og Abid Raja
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?