Bli med i et YS-forbund du også!

Bli med og bidra til et tryggere arbeidsliv. Både for deg selv og andre! Du står sterkere i arbeidslivet når du er organisert. Og du står sterkere overfor arbeidsgiver.

Les mer

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS-forbundene organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS-LEDEREN MENER:

Å utvikle kompetansen er en forutsetning for å skape levedyktige arbeidsplasser.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?