Historisk pensjonsseier til ansatte i sykehusene

Torsdag kom kjennelsen fra Rikslønnsmeda om konflikten i årets sykehusoppgjør. Den gir YS Spekter og LO Stat fullt gjennomslag for kravet om pensjon fra første krone.

Les mer

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS-LEDEREN MENER:

– Debatten om fremtidens kommuner har glimret med sitt fravær i valgkampen.  Den er vi nødt til å ta!