YS-konferansen 2020

9. desember arrangeres årets YS-konferanse, med "Norge mot 2030" som rød tråd gjennom programmet. Årets YS-konferanse blir digital og åpen for alle.

Les mer

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS-forbundene organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS-LEDEREN MENER:

Hovedstyret i YS har vedtatt å avstå fra å bruke Wizz Air. – Retten til å organisere seg er helt grunnleggende i norsk arbeidsliv.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?