YS på Arendalsuka 2019

YS Arbeidslivsbarometer for 2019 legges frem under Arendalsuka. Vi inviterer også til en rekke andre arrangementer sammen med YS-forbundene.

Les mer

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS-LEDEREN MENER:

– Når arbeidslivet utvikler seg raskere og raskere, krever det at vi tenker nytt om etter- og videreutdanning.