Sommerjobben: Hvilke rettigheter og plikter har du?

Hvilke rettigheter har du for eksempel til lønn, overtidsbetaling og arbeidskontrakt? YS gir deg sjekklista for dette og mer.

Les mer

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS-LEDEREN MENER:

– Når arbeidslivet utvikler seg raskere og raskere, krever det at vi tenker nytt om etter- og videreutdanning.