Sommerjobben: Hvilke rettigheter og plikter har du?

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke rettigheter og plikter du har i sommerjobben. YS gir deg sjekklista.

Les mer

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS-LEDEREN MENER:

– Kriminaliteten i arbeidslivet er kompleks. Det er bred enighet mellom partene om å prioritere kampen mot kriminalitet i arbeidslivet.