YS Arbeidslivsbarometer for 2020

Bekymringen for å miste jobben har aldri vært så høy. Det viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020, som legges fram i dag.

Les mer

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS-forbundene organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS-LEDEREN MENER:

Koronapandemien er en av de største krisene vi som samfunn har opplevd i fredstid. YS gjør alt vi kan for støtte opp om og ivareta arbeidstakerne i den vanskelige tiden.