Tariffoppgjøret 2020

Partene er godt i gang med årets hovedoppgjør, etter at koronakrisen satte forhandlingene på pause. YS mener fortsatt det er rom for reallønnsvekst.

Les mer

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS-forbundene organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS-LEDEREN MENER:

– Det er fortsatt stort behov for sterke tiltak for å motvirke konsekvensene av kononakrisen.