Krever fortgang i arbeidet med å tette smutthullene i arbeidsmiljøloven

– Jeg registrerer at et økende antall virksomheter organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret, sier YS-leder Erik Kollerud. Han viser til SAS som kvitter seg med ansatte ved å opprette flere selskaper, men sier han ser samme utvikling i varebil- og godsbransjen.

Portrett av YS-leder Erik Kollerud. Husvegg og ett trafikkskilt i bakgrunnen.
YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

YS-lederen sier regjeringen må på banen og levere det de lovet i valgkampen og senere i Hurdalsplattformen.

– Støre og Vedum har begge lovet å legge til rette for å styrke norske aktører med norske lønns- og arbeidsvilkår, samtidig som sosial dumping skal bekjempes. Det ligger flere gode forslag i Fougner-utvalget og det er flertall på Stortinget for å gjennomføre innstramminger. Vi krever derfor at regjeringen handler raskt, sier Kollerud.

Lovverket legitimerer useriøse arbeidsgivere

Leder i YS-forbundet Parat, Unn Kristin Olsen, sier det er viktig at regjering og Storting engasjerer seg i problemet med virksomheter som løper fra arbeidsgiveransvaret.

– Gjennom de siste årene har vi sett flere eksempler på selskaper som organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret, noe som ikke bare skjer i luftfart. Når arbeidstakerne er ansatt i et selskap og inntektene kommer fra et annet selskap, er det lett for arbeidsgiver å kvitte seg med arbeidstakere som er for dyre, for gamle, eller som av ulike grunner ikke er ønsket. Påskuddet er ofte økonomi. Organisasjonsformen legitimerer dermed at arbeidsgiver fritt kan skalte og valte med ansatte etter eget ønske, sier Olsen.

Hun mener SAS´ behandling av egne ansatte bryter med den norske arbeidslivsmodellen, med intensjonene i lovverket og er moralsk forkastelig.

– Det burde være en selvfølge at henter man sine inntekter i det norske markedet, må man også forholde seg til de norske spillereglene, det norske kostnadsnivået og de lover og avtaler som gjelder for norsk arbeidsliv. Vi har varslet rettssak mot SAS for brudd på inngåtte avtaler. Samtidig mener vi lovverket må klargjøres på en måte som gjør at vi unngår slike kreative løsninger fra arbeidsgivere i tiden fremover, sier Parat-lederen.

Erstatter fast ansatte med innleie

Leder i Yrkestrafikkforbundet i YS, Jim Klungnes, mener SAS dessverre ikke er alene om å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret.

– Fra vår side ser vi det samme innen varebil- og godsbransjen, der det er svært vanlig å erstatte fast ansatte med innleie av frilansere. Bruk av selvstendig næringsdrivende til skammelige lave priser, ligner på mange måter det vi nå ser i SAS. Dette er virksomheter som har fast behov for ansatte, men som ser ut til å gjør det de kan for å unngå ansvaret som følger med det å være arbeidsgiver, sier Klungnes.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?