Langtidsplanen for Forsvaret: For dårlig på bemanning

I høst skal Stortinget ta stilling til innretningen i den nye langtidsplanen for Forsvaret. YS reagerer på at de ansattes situasjon ikke tas tilstrekkelig på alvor.

- Det er alarmerende at så få forstår hvilke konsekvenser det grønne skiftet har for egen jobb, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB

– Forsvarsdebatten er i stor grad preget av diskusjonen rundt investeringer i materiell. Imens får Forsvarets ledere stadig strammere budsjetter å drifte for, ansatte jobber for mye og mange velger å slutte. Vi trenger nytt materiell, men det er like viktig å ha folk til å bruke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

YS-forbundene BFO og Parat Forsvar har lenge pekt på dårlig oppfølging av manglende bemanning.

– Unge medlemmer er sterkt bekymret for Forsvarets evne til å beholde sine ansatte. Dette har vært et problem i flere år, og står i veien for å videreutvikle Forsvaret. Man må bruke unødvendig mye energi på nyrekruttering og grunnleggende utdannelse, trening og øving, sier Jens Jahren, leder i YS-forbundet Befalets Fellesorganisajson. 

Regjeringens «nye» langtidsplan er noe mer presis i å beskrive utviklingen de neste fire årene, men Forsvarets grunnleggende problemer blir videreført, skriver Jens B. Jahren, leder Befalets Fellesorganisasjon, i dette innlegget i Dagens Næringsliv.

Leder i YS-forbundet Parat Forsvar, Johan Hovde, etterlyser vilje til å gi de ansatte en arbeidshverdag som er innenfor rammene for et forsvarlig arbeidsforhold.

– Langtidsplanen vil videreføre alle de kjente ubalansene i den ansattes arbeidsforhold. Dette til tross for at man har kunnskap om en for stor belastning på de ansatte over tid.

Hans Erik Skjæggerud sier han forventer at Stortinget tar dette på alvor når det skal behandle ny langtidsplan for Forsvaret seinere i høst.

– Også Forsvaret må følge de normene som gjelder ellers i samfunnet for arbeidstid. Løsningen ligger først og fremst i å øke bemanningen, så lenge ambisjonsnivået opprettholdes, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?