YS-lederen: - Forventer godt samarbeid

YS-leder Erik Kollerud tok blant annet opp situasjonen i arbeidsmarkedet, da han og de andre partene møtte statsminister Jonas Gahrs Støre i den nye regjeringens aller første møte i Kontaktutvalget.

Statsminister Jonas Gahr Støre hilser på YS-leder Erik Kollerud ved oppstarten av tirsdagens møte i Kontaktutvalget. Til venstre LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Liv Hilde Hansen

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

Tirsdag morgen, dagen etter at regjeringen Støre la frem sine forslag til endringer i statsbudsjettet, ledet den nye statsministeren sitt aller første møte i Kontaktutvalget. Temaet var da også neste års statsbudsjett.  

I Kontaktutvalget, opprettet av selveste Einar Gerhardsen i 1962, møter partene i arbeidslivet, deriblant LO, YS, Unio og Akademikerne på arbeidstakersiden og NHO, Virke, Spekter og KS på arbeidsgiversiden.

YS-leder Erik Kollerud sier han ser frem til et godt samarbeid med den nye regjeringen: – Jeg har merket meg mange, gode formuleringer i Hurdalserklæringen, blant annet om å styrke og bruke trepartssamarbeidet på nye områder.  

– Jeg tok også opp fagforeningsfradraget i dagens møte. Det har stått uendret under hele Solbergs regjeringstid. Er det noe vi har sett under koronapandemien, så er det verdien av et organisert arbeidsliv. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen setter i gang en opptrapping mot en dobling av fradraget, sier YS-lederen.

Ledige hender må hjelpes inn i ledige jobber

– Det er gledelig at ledigheten er på vei ned, men samtidig er det rekordmange ledige jobber. Den viktigste oppgaven fremover må være å hjelpe ledige hender inn i ledige jobber, understreker han.

På nyttårsaften forsvinner livsgrunnlaget til Ida og 20.000 andre koronapermitterte. YS krever mer penger til Nav for å sikre de permitterte ny jobb.

– Vi har et unikt mulighetsvindu nå. Mange utenlandske arbeidstakere dro hjem under koronapandemien. De kommer snart tilbake. Utenlandsk arbeidskraft er viktig og positivt for landet, men det er enda viktigere er at vi får arbeidsledige og permitterte i jobb, sier YS-lederen.

I tirsdagens møte i Kontaktutvalget tok YS-lederen opp at dette vil kreve betydelige ressurser, men at det også vil være en lønnsom investering for fremtiden.

– Vi syns den forrige regjeringen trappet ned ekstrabevilgningene for fort. Jeg er derfor glad for at Støre og hans regjering foreslår en varig styrking av NAV og flere tiltaksplasser for de som står uten arbeid, sier han.   

Statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn i sitt aller første møte i Kontaktutvalget for partene i arbeidslivet. Foto: Liv Hilde Hansen

Det grønne skiftet krever enda mer teknologi

Samfunnet skal gjennom et grønt skifte, noe som krever at det tas i bruk enda mer ny teknologi. YS mener den satsingen som er gjort på kompetansetiltak under koronapandemien må opprettholdes og videreutvikles, og at trepartssamarbeidet må brukes aktivt i utvikling av kompetansepolitikken.

– Skal vi få til et grønt skifte er vi avhengig av at forurenser betaler. Samtidig er vi avhengig av legitimitet i befolkningen. Derfor er vi glade for at økt CO2-avgift kombineres med mindre skatt på lave og middels inntekter, sier Kollerud.

YS: – Regjeringen må avvikle ABE-reformen

YS er ikke like fornøyd med alle regjeringens forslag til endringer i budsjettet, noe Kollerud tok opp i tirsdagens møte i Kontaktutvalget:

– Vi trenger et prinsippvedtak på at ABE-reformen skal avvikles. YS ber om at de 40 millionene som kuttes på konsulentbruk i de statlige etatene føres tilbake til de samme etatenes ordinære driftsbudsjett, poengterer Kollerud.

I tillegg har YS gitt uttrykk for at:

  •   Pensjon fra første krone må innføres fra 1. januar 2022.
  •   Arbeidsledige må få feriepengene tilbake nå.
  •   Tolletaten må få mer ressurser.
  •   Kollektivtrafikken trenger en ekstra omstillingspakke.

YS om regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?