Skal utrede personlig pensjonskonto

Finansdepartementet innkalte nylig partene i arbeidslivet for å diskutere to viktige pensjonstemaer: Bør ansatte i privat sektor få personlig pensjonskontoe? Og hva skal en gjøre med fripolisene?

- Forslaget fra YS om individuell pensjonskonto er genialt for sånne som meg, sier Kim Daniel Svendsen (33), tillitsvalgt i YS-forbundet Negotia. Han har byttet jobb flere ganger og har derfor hatt flere pensjonskapitalbevis. Foto: Terje Bergersen

– En individuell pensjonskonto er den beste, enkleste og rimeligste løsningen for arbeidstakere med innskuddspensjon.

Det uttalte YS-leder Jorunn Berland tidligere i vår, etter at YS som første hovedorganisasjon hadde bestemt seg for hvilken modell en ville gå for når det gjelder fremtidig innskuddspensjon i privat sektor.

18. mai møttes partene hos Finansdepartementet for å diskutere nettopp forslaget om personlig pensjonskonto i privat sektor. Samtlige hovedorganisasjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden deltok på møtet. Fra YS møtte Vegard Einan, leder for YS Privat, Pål Adrian Hellman, leder av YS Finans og Ørnulf Kastet, advokat i YS.

– En ordning med egen pensjonskonto kan bygge på dagens modell for innskuddspensjon. Pensjonskapitalen bør automatisk samles på én konto. Arbeidstakeren må selv kunne bestemme om pensjonen skal samles på arbeidsgivers ordning, eller på egenvalgt konto, sier Vegard Einan.

– YS mener uansett at det ikke skal bli dyrere for verken arbeidstaker eller arbeidsgiver uansett hva man velger, presiserer han.

Etter lov om innskuddspensjon dekker arbeidsgiverne i dag kostnadene for forvaltning og administrasjon for arbeidstakers “aktive” pensjonsopptjening. Arbeidstakerne betaler for tidligere opptjening. YS mener dette prinsippet for kostnadsfordelingen må være utgangspunktet også for en omlegging til egen pensjonskonto.

Finansdepartementet vil nå opprette en arbeidsgruppe som skal utrede forslaget. I tillegg oppnevnes en referansegruppe, hvor både YS og de andre partene skal delta. Det er så langt ikke fastsatt noen dato for når arbeidet skal være ferdig.

Et samlet arbeidsliv vil ha bedre forvaltning av fripoliser

Både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og leverandørene ønsker et bedre regelverk for forvaltning av fripoliser.

En fripolise er en oppspart pensjon du har fra din tidligere arbeidsgiver. Du kan også ha en fripolise hvis arbeidsgiveren din har endret pensjonsordningen for de ansatte.

– Dagens regelverk gjør at ytelsen fra fripoliser gir lavere kjøpekraft over tid. Vi ønsker en utredning og et bredt sammensatt forum for å lage bedre rammebetingelser for forvaltning av fripoliser, forklarer Pål Adrian Hellman, leder for YS Finans.

– I dag forvaltes pengene kortsiktig, og det er dårlig både for livselskapene og kundene, sier Hellman.

I april tok YS Finans, YS Privat og Finans Norge derfor kontakt med finansministeren. Og allerede 18. mai ble saken drøftet på møtet i Finansdepartementet.

– Det er et sterkt signal når bransjeorganisasjonen Finans Norge og YS Finans går sammen for å få myndighetene på banen. Vi er fornøyd med at Finansdepartementet innkalte til møte så raskt, sier Hellman.

Også når det gjelder ordningen med fripoliser skal Finansdepartementet opprette en arbeidsgruppe.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?