Enighet om pensjon fra første krone

Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om å endre tjenestepensjon i privat sektor, slik at alle nå skal få pensjon fra første krone. Det har vært en kampsak for YS i flere år.

Foto: Istock

YS og resten av fagbevegelsen har lenge kjempet for å tette de urettferdige hullene i tjenestepensjon i privat sektor, slik at alle får pensjon fra første dag og første krone. 

– Derfor er vi fornøyd med beskjeden om at samtlige partier på Stortinget nå går inn for å endre dette, sier YS’ nestleder, Hans-Erik Skjæggerud.

Mange bedrifter betaler bare pensjon for lønn over hundre tusen

Til nå har man ikke hatt rett til tjenestepensjon i privat sektor for den delen av lønna som ligger under 1G (grunnbeløpet i folketrygden), som i 2020 lå på 101.351 kroner. Arbeidstakere under 20 år, eller de som arbeidet i stillinger under 20 prosent har heller ikke hatt rett til slik tjenestepensjon. 

Bedrifter i privat sektor skal etter loven spare minst to prosent av de ansattes lønn mellom 1G og 12G. Mange bedrifter tilbyr i realiteten bare pensjonsinnskudd av den delen av lønnen som overstiger ca. ett hundre tusen kroner.

– Dette har vært en av de største urettferdighetene i pensjonssystemet, og noe vi fagbevegelsen har jobbet for å rette opp i mange år, påpeker Skjæggerud.

YS: – Pensjonen må øke uten at det går på bekostning av lønn

– Det er avgjørende at det ikke blir en overføring av kostnadene ved dette på arbeidstakerne. Dette må være en reell økning i pensjonen uten at det går på bekostning av lønn, sier YS’ nestleder. 

YS mener også det gjenstår noen uklarheter i det forslaget de fire regjeringspartiene og FrP nå har blitt enige om:

– Vi registrerer at de fire partiene overlater til regjeringen å avklare flere detaljer, som for eksempel inntektsgrensen for når en skal opptjene tjenestepensjon. Dette må avklares raskt, og i samarbeid med partene. Vi kan ikke ha en ny runde med arbeidsgrupper og utredninger. Jo lenger tid det går, jo mer taper folk i pensjon, understreker Skjæggerud.

YS advarer mot å skyve regningen over på skattebetalerne

YS stiller seg avventende til forslaget om å kompensere arbeidsgiverne for de økte pensjonskostnadene ved å redusere arbeidsgiveravgiften de første tre årene.

– Dette er lite målrettet og gir alle arbeidsgivere like stor kompensasjon, uavhengig av hvor mye pensjonskostnadene øker, påpeker Skjæggerud. 

– I tillegg skyves regningen over på skattebetalerne. Her bør Stortinget og regjeringen gå en ny runde for å finne en bedre løsning, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?