Flere kritiske kommentarer fra YS-lederen

– Vi kan ikke se at Regjeringens forslag til statsbudsjett fører til at mange flere kommer i jobb. Dette var ett av innspillene fra Erik Kollerud da YS møtte i mandagens høring i Stortingets finanskomité.

– Det er bra at Regjeringen utviser en ansvarlig oljepengebruk. Finansdepartementet er veldig optimistiske med tanke på 2020, men gitt FNs prognoser, har Regjeringen laget et godt tilpasset budsjett. Og det er lettere å skru opp krana dersom handelskrig og Brexit skulle ramme hardt, enn det vil være å skru igjen, mener YS-lederen.

– Men YS ser ikke et budsjett for å inkludere mange flere i jobb. Satsingene på kompetanseprogram, inkludering og integrering er forsiktige. Regjeringen velger også å senke skatten på eiendom – en form for formue som i svært liten grad bidrar til arbeidsplasser, påpekte YS da Stortingets finanskomité behandlet regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Med de prioriteringene Regjeringen gjør, får vi ikke tilstrekkelig styring på de store omstillingene landet skal gjennom. YS savner at Regjeringen tar tydeligere grep og viser vei.

Mer penger til opplæring i bransjer med mye omstilling

YS er fornøyd med at Regjeringen følger opp forslagene fra Markussenutvalget:
Innføre tilleggslån for voksne i Lånekassen og å utvide programmene for opplæring i bransjer preget av omstilling.

Dette sier YS om forslagene fra Markussenutvalget.

YS mener bransjeprogrammene også må rettes mot transportsektoren.

– Vi har forståelse for at en vil avvente konkrete og omfattende tiltak til etter at de store, pågående utvalgsarbeidene er ferdige. Samtidig hadde vi forventet at Regjeringen hadde satt av mer penger til å utvikle et kompetanseprogram for å støtte opp om opplæring i arbeidslivet. Det bør tas inn i revidert nasjonalbudsjett, sier Kollerud.

Fornøyd med 187 millioner til digitale prosjekter i statlige etater

YS er fornøyd med at Regjeringen vil sette av 187 millioner kroner til medfinansiering av digitale prosjekter i statlige etater, men mener et større beløp også kunne gjort stor nytte.

– Det er også store gevinster å hente ved å digitalisere i kommunesektoren. Et tilsvarende opplegg som med statlige etater kunne satt fart på digitaliseringsprosjektene også her, sier YS-lederen.

– Destruktive ostehøvelkutt i staten

– YS anerkjenner at det er behov for å effektivisere forvaltningen, men ABE-reformens flate ostehøvelkutt fungerer mer og mer destruktivt, advarer Kollerud.

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform, (ABE-reformen), forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive.

YS mener det absolutt fins potensiale for å effektivisere i staten, men at løsningen ligger mer strategisk og planlagt omstilling – forankret i trepartssamarbeidet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?