Støtter Markussen-utvalgets forslag

YS har i dag levert høringssvar på Etter- og videreutdanningsutvalgets (Markussen-utvalget) forslag i NOU 2019:12 – Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

- Det skal være stor takhøyde for å si ifra når man opplever at ting ikke er som de skal. Man skal ikke straffes for saklig uenighet. Det slår denne dommen fast, sier YS-leder, Erik Kollerud. Foto: Liv Hilde Hansen, YS

– Det er utarbeidet en grundig rapport om livslang læring og støtter i hovedsak mange av de foreslåtte tiltakene, sier YS-leder Erik Kollerud.

Han påpeker at det er en nær sammenheng mellom mange av forslagene og at effekten av tiltakene vil reduseres hvis de ikke virker sammen.

– Vi støtter hovedforslaget til utvalget om at det etableres et program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging, men understreker at det skal styres av arbeidslivets parter og at det er en forutsetning av samtlige hovedorganisasjoner er representert i styret.

Videre mener YS at regelverk som hindrer deltakelse i etter- og videreutdanning, samt bestemmelser som hindrer insentiv for å tilby tilpasset opplæring, må endres.

– Ulike finansieringsordninger må også på plass, deriblant en tilpasning av Statens Lånekasse til også å gjelde voksne, sier Kollerud.

Les hele høringssvaret her