Støtter Markussen-utvalgets forslag

YS består av 13 forskjellige forbund, med til sammen 224 000 medlemmer. Vi gir deg oversikten over alle YS-forbundene, sammen med kontakt- og innmeldingsinformasjon.

YS-leder Erik Kollerud.
YS-leder Erik Kollerud. Arkivfoto: YS

– Det er utarbeidet en grundig rapport om livslang læring og støtter i hovedsak mange av de foreslåtte tiltakene, sier YS-leder Erik Kollerud.

Han påpeker at det er en nær sammenheng mellom mange av forslagene og at effekten av tiltakene vil reduseres hvis de ikke virker sammen.

– Vi støtter hovedforslaget til utvalget om at det etableres et program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging, men understreker at det skal styres av arbeidslivets parter og at det er en forutsetning av samtlige hovedorganisasjoner er representert i styret.

Videre mener YS at regelverk som hindrer deltakelse i etter- og videreutdanning, samt bestemmelser som hindrer insentiv for å tilby tilpasset opplæring, må endres.

– Ulike finansieringsordninger må også på plass, deriblant en tilpasning av Statens Lånekasse til også å gjelde voksne, sier Kollerud.

Les hele høringssvaret her 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?