En av tre kvinner utsatt for vold eller trakassering på jobb

Vold, trusler og trakassering på jobb er et alvorlig problem. Kvinner er spesielt utsatt, også i Norge. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å forebygge, men ofte mangler slike kjøreregler.

8. mars-hilsen fra Myrtle Witbooi til norske kvinner på kvinnedagen: Det er på tide å rope ut til våre styresmakter og til alle vi møter om å stoppe volden mot kvinner. Til venstre YS-rådgiver Kine Norland. Foto: Liv Hilde Hansen
Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

Fredag arrangerte FOKUS en konferanse om vold mot kvinner i arbeidslivet sammen med YS, LO og Unio. Konferansen er en del av en 16 dager lang kampanje mot vold mot kvinner.

– Å stoppe vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet er viktig, fordi arbeidslivet er en helt sentral arena i folks liv, sier Sylvi Graham, styreleder i FOKUS.

– Vi må øke kunnskapen om voldens omfang og konsekvenser, påpeker hun.

En av tre kvinner i verden opplever fysisk vold eller trakassering. Kvinner som jobber alene, som for eksempel hushjelper, opplever dette oftere enn andre, i følge Sylvi Graham, styreleder i FOKUS.

Les også: – Det er på tide å rope ut til våre styresmakter og til alle vi møter om at volden mot kvinner må stoppes. Les fortellingen til den sør-afrikanske hushjelpen og aktivisten Myrtle Witbooi, som besøkte Norge 8. mars i år.

Statssekretær: – Vold kan ende med drap

Også i Norge utsettes mange kvinner for vold, trakassering og sjikane på jobb. Ansatte i barnevernet, helse- og omsorgspersonell lærere, ansatte i politiet og fengselsvesenet er særlig utsatt.

– Arbeidsplassen skal være et sted vi kan utvikle oss faglig og menneskelig, men vi vet at fare for vold, trusler og sjikane er en del av arbeidsdagen for mange, sier Guro Angell Gimse, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet og innleder på konferansen.

– I ytterste konsekvens kan vold ende med drap, sier statssekretæren og viser til drapet på en ansatt ved NAV Grorud i 2013 og drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014. Begge var kvinner.

F.v. Guro Angell Gimse, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet og innleder under konferansen, Anneli Nyberg, nestleder i YS-forbundet Parat, konferansier Eva Bratholm og Hege Herø, seniorrådgiver i YS. Foto: Liv Hilde Hansen

Arbeidsgiver pålagt å kartlegge risiko for vold og trusler

For to år siden kom det på plass en ny forskrift i arbeidsmiljøloven. Hensikten er å forbygge vold, trusler og sjikane på jobb.

De nye reglene pålegger arbeidsgivere å kartlegge om forhold ved arbeidsplassen kan føre til at de ansatte blir utsatt for vold, eller trusler om vold. Bemanning og alenearbeid er risikoelementer som alltid skal vurderes.

– Å arbeide alene gjør deg spesielt utsatt, påpeker statssekretær Angell Gimse, som selv har yrkesbakgrunn fra politietaten og har kjent på risikoen ved å være alene på jobb:

– Jeg skulle ønske at noen hadde kartlagt risiko for meg den gangen jeg som ung politi kjørte patrulje alene på mørke vinterkvelder. Det er et under at det gikk bra. Politiet har tatt et oppgjør med alenevakter, forteller hun.

– Jeg jobbet mye alene. Det er flaks at det gikk bra. I min etat ble det tatt grep i forhold til alenevakter, forteller hun.

F.v. Liz Helgesen, internasjonal sekretær i Unio, Sylvi Graham, styreleder i Fokus og Mirjam Folkvord, rådgiver i YS er alle fornøyd med å ha fått på plass en ny ILO-konvensjon i kampen mot vold og trakassering i arbeidslivet. Foto: Liv Hilde Hansen

Norge skal ratifisere internasjonal konvensjon mot vold og trakassering

Konferansen mot vold mot kvinner i arbeidslivet er en direkte oppfølging av at ILO (FNs arbeidslivsorganisasjon) vedtok en helt ny konvensjon før sommeren.

  • ILO-konvensjon 190 er juridisk bindende og skal nå implementeres i lovverket i de enkelte medlemslandene. Det betyr at de standardene i ILO-konvensjonen blir lov i medlemslandene.
  • Definisjonen av vold og trakassering i ILO-konvensjonen og anbefalingen er bred, og fokuserer spesielt på kjønnsrelatert vold og trakassering. Seksuell trakassering og mobbing er inkludert.
  • Internasjonalt er kvinner som ikke er organisert, kvinner på flukt og kvinner som arbeider i områder med krig og konflikt særlig utsatt for vold og trakassering.

– Konvensjonen kom på plass etter mange års kamp fra fagforeninger, kvinneorganisasjoner og solidaritetsbevegelser. Konvensjonen er et viktig, internasjonale redskap. Vi har alle rett til arbeid, uten å være redd for vold og trakassering, påpeker Mirjam Sorge Folkvord, som har representert YS i ILO.

– Med dette vedtaket fikk verdens hushjelper, gateselgere bekreftet at de har krav på å bli behandlet med respekt. ILO-konvensjonen er også viktig i Norge, fordi trakassering og vold mot kvinner også er en utfordring her hjemme. Det forventes at Norge ratifiserer konvensjonen, men at det dessverre vil ta tid, sier Folkvord.

Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?