Stortinget har signert ILO-konvensjon mot vold 

YS, LO og Unio feirer at Norge endelig har ratifisert ILO-konvensjon 190 mot vold og trakassering i arbeidslivet.

- Ved å ratifisere konvensjonen signaliserer Norge at arbeidslivet skal være fritt for vold og trakassering, sa YS-leder Hans-Erik Skjæggerud (t.h.), LOs førstesekretær Julie Lødrup (i midten) og Unios leder Ragnhild Lied (t.v.) da de møttes for å feire ratifiseringen. Foto: Nora Sørensen/Unio

– Vold og trakassering mot jenter og kvinner er et av de mest seiglivede bruddene på menneskerettighetene. Ved å ratifisere konvensjonen signaliserer Norge at arbeidslivet skal være fritt for vold og trakassering. 

Det uttalte YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, LO førstesekretær Julie Lødrup og Unios leder Ragnhild Lied da de møttes for å feire at Stortinget har ratifisert konvensjonen.  

Norge er først ute i Norden med å forplikte seg til å følge ILO-konvensjon 190 mot vold og trakassering i arbeidslivet. Det skjer fire år etter at den ble vedtatt av ILO, FNs internasjonale arbeidsorganisasjon. Både YS, LO og Unio var aktive i ILOs forhandlinger om konvensjonen.

Flertallet av verdens arbeidere mangler kjøreregler som skal beskytte dem mot vold og trakassering. Fagforeningsledere fra verdens minst beskyttede arbeidstakere ledet an i spontan sang og dans da konvensjonen ble vedtatt i ILO.   

– ILOs grunnmur er et anstendig arbeidsliv som skal sikre ale velferd og velstand. Det er ikke nok at vi i Norge har et godt arbeidsliv, så lenge arbeidsfolk verden over ikke har det, uttaler Skjæggerud, Lødrup og Lied. 

YS, LO og Unio har arbeidet med å implementere konvensjonen til norsk lov etter at den ble vedtatt. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?