Foreslå din kandidat til YS' likestillingspris!

Hvem fortjener YS’ likestillingspris? Nå kan du nominere kandidater til YS’ likestillingspris 2023. Fristen for å sende inn forslag er 23. august.

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) ble tildelt YS
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) ble tildelt YS' likestillingspris i 2019. NHFU er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom og jobber for full frihet og likestilling for funksjonshemmede.
 • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
 • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
 • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
 • Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Foreslå din kandidat her eller send en e-post til hege.hero@ys.no

Prisen deles ut under YS-konferansen 24. oktober.

– Det er viktig at du begrunner forslaget, slik at vi som sitter i juryen sitter med flest mulig fakta når vi skal vurdere forslagene, sier juryens leder Hans-Erik Skjæggerud.

– Det er ikke nødvendig å være medlem av et YS-forbund for å kunne foreslå kandidater, legger han til.

Juryen består av

 • Hans-Erik Skjæggerud
 • Else Marie Brodshaug
 • Julie N. Nynes
 • Siren Somby
 • Merethe Berggaard
 • Lars Kolberg
 • Tina Gjøen
 • Hege Herø

Les om tidligere prisvinnere

Fakta om YS’ likestillingspris

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?