Foreslå din kandidat til YS' likestillingspris!

Hvem fortjener YS’ likestillingspris? Nå kan du nominere kandidater til YS’ likestillingspris 2020. Fristen for å sende inn forslag er 24. august.

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. De jobber for full frihet og likestilling for funksjonshemmede.
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. De jobber for full frihet og likestilling for funksjonshemmede.
  • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
  • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
  • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
  • Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Foreslå din kandidat her eller send en e-post til juryens sekretær, Hege Herø.

Prisen deles ut under YS-konferansen 20. oktober.

– Det er viktig at du begrunner forslaget, slik at vi som sitter i juryen sitter med flest mulig fakta når vi skal vurdere forslagene, sier juryens leder Hans-Erik Skjæggerud.

– Det er ikke nødvendig å være medlem av et YS-forbund for å kunne foreslå kandidater, legger han til.

Juryen består av

● Hans-Erik Skjæggerud
● Else Marie Brodshaug
● Even Mølmshaug
● Julie N. Nynes
● Lill Fischer
● Nanna Ringstad
● Rønnaug Retterås
● Hege Herø

Les om tidligere prisvinnere

Fakta om YS’ likestillingspris

Se reportasjen med Norges Handikapforbunds Ungdom, som ble tildelt YS’ likestillingspris for 2019

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?