Hva skjer med IA-avtalen?

YS ønsker å videreføre IA-samarbeidet også etter 2018 og deltar aktivt i de pågående forhandlingene.

På YS sin samleside om IA-arbeidet kan du følge med på hva som skjer med IA-avtalen fremover.

Den første intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått i 2001. Dagens avtale varer ut 2018.

Avtalen er inngått mellom Regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, KS, Spekter og Staten som arbeidsgiver, samt arbeidstakerorganisasjonene YS, LO, Unio og Akademikerne.

YS ønsker å videreføre IA-samarbeidet også etter 2018, og deltar aktivt i de forberedende diskusjonene som finner sted mellom myndighetene, arbeidsgiverne og arbeidstakerne.

Formelle forhandlinger om en ny IA-avtale begynner senere i år.

Vi presiserer at ordningene for inntektssikring, herunder sykelønn, inngår i Sysselsettingsutvalgets mandat og ikke i IA-prosessen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?