Enighet mellom YS og Virke

YS og Virke ble i ettermiddag enige i årets hovedoppgjør. – Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 2,8 prosent, sier Vegard Einan, forhandlingsleder for YS.

. - Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 2,8 prosent, sier Vegard Einan, forhandlingsleder for YS.

– Vi har fått innfridd våre krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer og en framtidig bedre avtalefestet pensjonsordning, sier Einan.

Forhandlingene med Virke omfatter ca. 7 000 medlemmer i YS-forbundene Negotia, Finansforbundet, Parat, YTF og Delta.

Protokoll mellom Virke og YS

Det er avtalt lønnsttillegg på følgende tariffavtaler

Det er avtalt et lønnstillegg på 1 krone per time til ansatte omfattet av følgende tariffavtaler:
– Begravelsesbyråavtalen
– Overenskomst for IKT- og serviceelektronikkbransjen
– Verkstedoverenskomsten
– Kranoverenskomsten

For følgende tariffavtaler er det også gitt et lavtlønnstillegg på 2,50 kroner per time, dvs. totalt 3,50 kroner:
– Farmasiavtalen
– Landsoverenskomst for kinoer
– Overenskomst for studentsamskipnader

På noen tariffavtaler er det dessuten gitt 30 øre per time, som er fordelt likt til alle, mens i andre tariffavtaler har en brukt dette beløpet på økt minstelønn og andre økonomiske forhold.

Når de sentrale forhandlingene nå er ferdig, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger i mange av virksomhetene i Virkeområdet.

Enighet om ny og bedre AFP

Partene har også blitt enige om at en ny og bedre AFP-modell med overgangsordninger skal utredes i løpet av 2018 og avtales endelig i mellomoppgjøret 2019, tilsvarende enigheten i NHO-området tidlig i april.

– Den nye modellen skal være bærekraftig for fremtiden, samtidig som full opptjening i ordningen vil være på linje med dagens nivå. Vi har også blitt enige om endringer i regelverket, som vil gjøre at langt færre uforskyldte vil miste retten til AFP pga. sykdom og nedbemanning, opplyser Einan.

– Vi er enige med Virke om at Sluttvederlagsordningen skal avvikles. Midlene skal isteden brukes til tillegg til de som ikke klarer stå i stilling, en ekstra ytelse til AFP-pensjonen for de som må gå ut av arbeidslivet mellom 62 og 64 år, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?