YS Arbeidslivsbarometer

Lurer du på hva arbeidstakerne mener om fagforeninger, deltid, lønn, likestilling og mye annet? YS Arbeidslivsbarometer er en av de viktigste spørreundersøkelsene om arbeidslivet. YS Arbeidslivsbarometer gir unik kunnskap til deg som skal diskutere eller utvikle politikk for arbeidslivet: Har vi det bedre eller verre på jobb? Hvorfor endres arbeidslivet? Og hvordan? Undersøkelsen gjøres en gang i året, i samarbeid mellom YS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Den første undersøkelsen ble gjennomført i 2009. YS Arbeidslivsbarometer 2018

Arild Steen i AFI forteller om Arbeidslivsbarometeret på YS-konferansen