Brudd i tarifforhandlingene – fare for streik i Oslo kommune

– Arbeidsgiver var ikke villig til å komme oss i møte på kravet om styrking av kjøpekraften til våre medlemmer. Derfor er vi nå i brudd, sier forhandlingsleder for YS Oslo kommune, Mona Bjørnstad.

Forhandlingsleder for YS Oslo kommune, Mona Bjørnstad. Foto: Siv Bjelland

– Jeg er skuffet over at vi ikke klarte å få til en forhandlingsløsning. Det var ikke mulig for oss å akseptere tilbudet arbeidsgiver la på bordet for våre medlemmer, sier Bjørnstad.

Prisveksten spiste opp lønnsveksten for kommuneansatte i 2021. I tillegg har våre medlemmer, hverdagsheltene i kommunal sektor, fått mindre i lønnsoppgjørene enn ansatte i privat sektor to år på rad.

YS Kommune Oslo krever i årets hovedoppgjør mer enn rammen fra frontfaget på 3,7 prosent. Bjørnstad viser til at norsk økonomi går svært godt, at det er sterk prisvekst og varsler om flere renteøkninger.

– Det er uakseptabelt at medlemmene våre skal komme ut av dette lønnsoppgjøret med noe annet enn økt kjøpekraft, sier YS-K lederen i Oslo, sier Bjørnstad.

Hvis prisveksten blir høyere enn lønnsveksten krever YS-K Oslo at gapet må kompenseres. Prisveksten i fjor ble langt høyere enn anslått. I år er det knyttet spesielt stor usikkerhet til hvor mye prisene vil stige, som følge av blant annet krigen i Ukraina.

– Vi krever derfor en særlig åpning for at dette kan kompenseres neste år, ettersom vi er i en periode med stor usikkerhet, sier Bjørnstad

Oslo-oppgjøret vil nå bli overført til Riksmekleren for mekling. Meklingsfrist: 23. mai kl 24.00

Dette er YS Kommune Oslo

YS Kommune Oslo er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har medlemmer i Oslo kommune: Delta, Skolelederforbundet og Parat.  YS Kommune Oslo organiserer blant annet disse yrkesgruppene: Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, administrasjon – og driftspersonell, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og kulturansatte.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?