TBU med økt anslag for konsumprisveksten

TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 3,3 prosent fra 2021 til 2022. Det er en betydelig endring i det TBU anslo i februar, og henger sammen med Russlands invasjon av Ukraina.

Lommebok med kort og mynter
Som fagorganisert har du krav på skattefradrag for fagforeningskontingenten. Foto: Liv Hilde Hansen

18. februar anslo TBU at konsumprisveksten ville havne på 2,6 prosent. Nå oppjusterer de tallet til 3,3 prosent. Det er en betydelig endring på under en måned.

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i prisene på varer og tjenester som kjøpes av privatpersoner i Norge, og er dessuten et vanlig mål på inflasjon.

– Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, sanksjonene mot Russland og effektene dette har på energipriser, matvarepriser, kronekursen og de flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi, uttaler TBU.

– De nye anslagene fra TBU viser hvor usikker situasjonen i verdensøkonomien er, og bekrefter at vi står overfor et hovedoppgjør som er uforutsigbart, understreker YS-leder Erik Kollerud.

– Men vi skal gjøre jobben vår. Forbund og sektorer skal nå gjennomføre forhandlinger og vil gjøre det på en god måte, til det beste for medlemmene. Vi legger til grunn de nye tallene fra TBU, som vi fikk i dag. YS krever økt kjøpekraft, sier Kollerud.

Elprisene sank ikke, slik TBU trodde de ville

I den foreløpige rapporten, og som TBU la frem 18. februar, la utvalget til grunn at elektrisitetsprisene ville falle utover våren. Invasjonen i Ukraina og de påfølgende sanksjonene har tvert i mot ført til en kraftig prisøkning på elektrisitet.

Basert på gjennomsnittlig terminkurs i perioden 1. til 7. mars, legges det nå til grunn en gjennomsnittlig spotpris på 99,3 øre/kWh i 2022, opplyser TBU.

Forlenger støtteordning til husholdningene ut året

Som følge av de høye strømprisene har Stortinget vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene, samt en reduksjon i alminnelig sats for el-avgiften.

Ordningene var meldt å vare ut mars. Regjeringen har nå varslet at ordninger med strømstøtte skal forlenges.

– Som en teknisk forutsetning er det er lagt til grunn at de eksisterende ordningene videreføres ut året, slik at den anslåtte økningen i spotprisen ikke får fullt gjennomslag i konsumprisene. Dette trekker isolert sett konsumprisveksten ned med 0,8 prosentpoeng, sier TBU.

Endringer i oljeprisen slår ut i konsumprisene

Det legges nå til grunn en økning i oljeprisen på 45,7 prosent fra 2021 til 2022 målt i dollar, mot 17,8 prosent i foreløpig rapport. Endringer i oljeprisen slår ut i konsumprisene først og fremst gjennom bensinprisene og andre transportkostnader.

Økte bensinpriser øker også produksjonskostnadene i annen norsk vare- og tjenesteproduksjon, noe som isolert sett bidrar til høyere priser generelt.

Økte priser på matvarer

Matvarer utgjør rundt 11 prosent av varekurven i konsumprisindeksen.

Landbrukspolitikken bidrar til at internasjonale matvarepriser ikke får fullt gjennomslag i de prisene konsumentene står overfor, i følge TBU.

Økte internasjonale matvarepriser vil imidlertid ha betydning, men både jordbruksforhandlingene, avansen for matvarekjedene og andre forhold gjør at det er stor usikkerhet.

Konsumpriser i euroområdet og pris på bearbeidete eksportvarer fra handelspartnerne antas å øke mer enn anslått i den foreløpige rapporten.

Samtidig legges det til grunn at kronekursen vil styrke seg noe mer enn tidligere antatt, noe som med et tidsetterslep bidrar til å dempe veksten i importprisene, slår TBU fast.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?